Sigillet är utfärdat av Syna AB www.syna.se

Miljödiplomering

Hushållsservice Söderort AB:s miljöarbete sker med Stockholms stads miljödiplom/Svensk Miljöbas. Ledningssystemet bygger på de fem grundelementen från ISO 14001. Arbetet bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar vad gäller miljöförbättrande åtgärder och dokumentation. Miljöarbetet revideras vart tredje år av tredjepartsrevisorer samt årligen av Miljöstegen. Våra mål formuleras inom områdena energi, avfall, inköp/leverantörer, transporter samt utbildning/information.

Företaget har hittills gjort tre miljöutredningar där våra mest betydande miljöaspekter kartlagts. Denna kommer att uppdateras varje år och vid större verksamhetsförändringar. Utifrån de har vi sedan formulerat miljöpolicy, miljömål samt handlingsprogram. En förteckning över vilken lagstiftning vi berörs av finns också samt en nödlägesberedskap. 2 nyckelpersoner leder arbetet och deltar kontinuerligt i utbildningar men även övriga 2 medarbetare utbildar sig årligen inom miljöområdet. Vi strävar efter vårt 12:e miljödiplom.