4 tips! Rengör din torktumlare & torka tvätt mer effektivt

Att underhålla din torktumlare är viktigt för att säkerställa dess effektivitet, livslängd och säkerhet. En torktumlare som exempelvis är igentäppt av ludd eller damm kommer behöva arbeta hårdare för att torka tvätten, vilket leder till längre torktid och högre energikostnader. En igentäppt torktumlare kan dessutom vara en stor brandrisk eftersom maskinen riskerar att överhettas, och alltså ännu en anledning till varför det är viktigt att ta hand om den på rätt sätt. Genom regelbundet underhåll och rengöring av torktumlaren får du en maskin som både fungerar effektivt och säkrare längre, samtidigt som du minskar din energianvändning. Här kommer därför en lista på vad du inte bör missa när du rengör din torktumlare.

1. Spara energi i tvättstugan – Slå av strömmen vid rengöring av
torktumlare

Steg ett är alltid att stänga av strömmen innan du börjar med någon som helst rengöring av maskinen eftersom det både skyddar dig själv och minimerar risken för skador på torktumlaren. Torktumlare använder nämligen elektricitet med hög spänning för att driva fläktar och andra komponenter som kan vara farliga om de kommer i kontakt med vatten, eller om de manipuleras när strömmen är påslagen. Genom att stänga av strömmen och koppla bort torktumlaren från eluttaget minskar du därför risken för olyckor och kan rengöra torktumlaren säkert och effektivt.

2. Rengör filter i torktumlare efter varje användning

Steg två är att rensa det så kallade luddfiltret. Dessa finns i en mängd olika former och storlekar beroende på märke och modell på torktumlare, men sitter alltid placerad i luckan på hushållsmaskinen. Detta filter skall göras rent varje gång maskinen har använts. Med jämna mellanrum kan man även lägga filtret i ljummet vatten med lite handdiskmedel för att lösa upp de feta partiklarna från tvätt och sköljmedel som sätts fast i det fina nätet. På vissa modeller sitter det dessutom ett filter nertill i lucköppningen. Detta ska också rengöras regelbundet, samt kan rengöras med en dammsugare då och då.

3. Så rengör du filtret i värmepumpstumlare & kondenstumlare

Har du en värmepumpstumlare är det viktigt att filtret som sitter bakom frontplåten görs rent eller byts ut kontinuerligt. Information för hur du tar bort frontpanelen hittar du vanligtvis i bruksanvisningen för maskinen. Om du i stället har en kondenstumlare sitter filtret på samma ställe, det vill säga bakom frontplåten. En så kallad kondensor ska monteras ut och sköljas rent flera gånger om året beroende på hur mycket man använder maskinen. Om detta inte görs sätts systemet igen, vilket leder till att maskinen inte fungerar som den ska.

4. Undvik reparation av torktumlare genom att köra maskinen då & då

Ur miljösynpunkt är det självklart bättre att hänga sina kläder på tork, men har du en torktumlare är det faktiskt viktigt att köra den lite då och då. Dessa maskiner mår nämligen bättre av att köras än att stå stilla eftersom drivremmarna kan få veck på sig och skadas, vilket i värsta fall kan leda till att de går av. Genom att använda torktumlaren regelbundet undviker du alltså att remmarna tar skada och måste repareras eller bytas ut.

Har du en torktumlare som krånglar? Hos Hushållsservice Söderort har vi erfarna reparatörer och servicetekniker som genomför reparationer på torktumlare av toppklass. Med vår djupa kunskap vet vi hur jobbet ska göras korrekt så du får en väl fungerande torktumlare igen. Skicka in en felanmälan eller kontakta oss på Hushållsservice Söderort så ser vi till att hjälpa dig på bästa sätt!

Här kan du också läsa mer om hur du får en mer miljövänlig användning av tvättstugan och dra ner på dina energikostnader.

Vitvaruinstallation, reparation av vitvara eller vitvaruservice i Stockholm? Vi hjälper dig!