Vårt miljöarbete – Hushållsservice Söderort

Hos Hushållsservice Söderort är vi stolta över vårt miljöarbete och strävar alltid efter att
minska vår miljöpåverkan. Genom miljöförbättrande åtgärder och dokumentation arbetar vårt
företag ständigt med att hitta innovativa lösningar samt använda hållbara resurser när vi
bedriver vår verksamhet. Vi tar vårt miljöansvar på största allvar och känner oss ärofyllda
med att vara en del av den globala rörelsen som jobbar för att bevara vår planet och skapa
en hållbar framtid.

ISO 14001 certifierat företag med miljödiplom sedan 2001

Hushållsservice Söderort AB har varit miljödiplomerade sedan 2001 och har en förteckning
över den lagstiftning som påverkar vår verksamhet, samt en nödlägesberedskap. Vårt
företag är även certifierat enligt ISO 14001, vilket bekräftar vårt åtagande för att minska vår
påverkan på miljön och förbättring av vårt miljöledningssystem. Detta innebär att vi bedriver
vårt miljöarbete enligt ISO 14001, samt att vi även har erhållit Stockholms stads miljödiplom
Svensk Miljöbas. Vi arbetar med fokus på ständiga förbättringar där ledningssystemet
bygger på de fem grundelementen från ISO 14001:

1. Policy
2. Planera
3. Genomföra
4. Följa upp
5. Förbättra

Vart tredje år revideras vårt miljöarbete med hjälp av tredjepartsrevisorer, samt årligen av
Miljöstegen. Våra mål inom områdena energi, avfall, inköp och leverantörer, transporter, samt
utbildning och information formuleras och uppdateras kontinuerligt för att nå upp till
miljökraven. Vi genomför även miljöutredningar för att kartlägga våra mest betydande
miljöaspekter och baserat på detta formulerar vi vår miljöpolicy, miljömål och
handlingsprogram. Detta uppdateras varje år, samt vid större verksamhetsförändringar.

Miljödiplom - Svensk miljöbas

Om du är sugen på att ta del av hela vår miljöberättelse är du varmt välkommen att kontakta
oss på ekonomi@hservicesoderort.se.

Vill du också få tips på hur du kan få en mer miljövänlig användning av maskinerna i din
tvättstuga och samtidigt dra ner på dina energikostnader? Läs om miljötänk i tvättstugan här!