Serviceavtal
för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Du som fastighetsägare kan teckna ett serviceavtal vilket innebär att vi kan hålla en kontinuerlig uppsikt över fastighetens eller föreningens tvättstugeutrustning. Med återkommande underhåll och service förlänger vi produkternas livslängd samtidigt som vi minimerar risken för akuta driftstörningar.

I vårt serviceavtal ingår:

  • 1-2 besök per år följt av förslag på eventuella åtgärder
  • Säkerhetskontroll och funktionstest av maskiner och installationer
  • Detaljerat besiktningsprotokoll med 71 punkter
  • Årlig statusbedömning av maskinerna

Kontakta oss idag för mer information samt kostnadsförslag.
Ring 08-647 33 00 eller maila info@hservicesoderort.se.