Miljöpolicy

Hushållsservice Söderort AB är ett företag i vitvarubranschen. Företaget arbetar idag främst med
installation och service av tvättstugor. Vi reparerar även hushållsutrustning såsom tvättmaskiner,
torktumlare, diskmaskiner, spisar och kylskåp/frysar. Verksamheten har under de senare åren
utvecklats och har mer försäljning av vitvaror än tidigare.

För att minimera vår miljöpåverkan och föroreningar ska vi anpassa verksamheten till
kretsloppstänkande och möta våra kunders förväntningar på miljöanpassade produkter och
tjänster.

Vår målsättning är att förebygga föroreningar genom att ta hand om, sortera och lämna för
återvinning/slutförvaring all elektronikavfall, reservdelar och vitvaror samt överträffa gällande
miljölagar och övriga föreskrifter. Lagstiftningen ska vara grunden för lägsta krav som
utgångspunkt för framtida miljömål.

Internt har följande områden valts ut och prioriterats:

1. God miljökompetens, utbildning, kommunikation & restaurering
2. Transporter
3. Avfall
4. Miljö- och kvalitetsaspekter gällande inköp
5. Effektiv Energianvändning

Vi har som målsättningen att samma höga krav på miljö, som vi ställer på oss själva, också ska
ställas på våra leverantörer.

Hushållsservice Söderort AB har kunskap om- och levererar i största möjliga utsträckning energi-
vattensnåla- och miljömärkta maskiner till våra kunder. Vi omhändertar gamla och trasiga
maskiner från våra kunder och ser till att transportera dessa till avsedd återvinningscentral alt
Lantz järn.

Hushållsservice Söderort AB skall genom utbildning och information sörja för att alla i företaget
känner till och agerar enligt innebörden i denna policy samt finnas tillgänglig för våra kunder.

Vi jobbar med ständiga förbättringar i miljöarbetet.
Denna Miljöpolicy antogs första gången 2000 och uppdaterades 2023-04-01

Mats Hedin
VD Hushållsservice Söderort AB

Hushållsservice Söderort AB
Herr Stens väg 4
125 30 ÄLVSJÖ
Tfn: 08-647 33 00
info@hservicesoderort.se

Älvsjö 2023-04-01