4 tips för att underhålla & rengöra din diskmaskin

Diskmaskinen är en av de vitvaror som kräver mest underhåll för att bibehålla sin funktion och resultat. Det är därför viktigt att rengöra maskinen och använda den på rätt sätt för att på så sätt förlänga dess livslängd och prestanda. En väl fungerande diskmaskin rengör disken effektivt och ordentligt. Här kommer därför 4 tips på hur du underhåller din diskmaskin för att både förlänga dess livslängd och samtidigt få en ren och fräsch disk!

1. Rengöring av diskmaskinens filter & spolarmar för optimalt resultat

Att rengöra diskmaskinens filter är viktigt. Här samlas matrester och eventuella små glasbitar av disk som fått stötar vid insättning. Oftast finns det både ett grovfilter och ett finfilter. Dessa skall rengöras med jämna mellanrum för att hålla smuts och matrester borta från cirkulationssystemet. Liksom filtren kan igenstoppade spolarmar också ge ett sämre diskresultat. Ta för vana att även göra rent dessa från smuts och kalk för att undvika stopp och motverka att det läcker ut vatten från luckan. Om spolarmarna sprutar vatten åt fel håll på grund av igensatta hål kan vattnet nämligen spruta mot luckan och på så sätt orsaka
läckage.

2. Disktabletter eller diskmedel i pulverform? Dosera rätt mängd!

Diskmaskinstabletter är smarta och lätta att använda, men de kan inte dosera rätt mängd vilket gör det lätt att överdosera. Detta kan göra att det med tiden försämrar diskresultatet i och med att systemet inte kan skölja bort alla diskmedelsrester, vilket i sin tur leder till att det bildas en vit hinna på disken som många tror är kalkavlagringar eller slut på salt. Diskmedel i pulverform kan vara en bra lösning om liknande problem uppstår då dessa går att dosera själv.

3. Rengör diskmaskin & avkalka diskmaskin då & då

Att köra en tom maskin då och då på hög temperatur är bra eftersom du på så sätt låter maskinen rengöra sig själv och skölja bort rester i systemet, vilket också kan leda till att du undviker dålig lukt. Tänk även på att lämna diskmaskinsluckan öppen efter ett program för att motverka dålig lukt och mögeltillväxt. Bakterier och mögel frodas nämligen i fuktiga och varma miljöer, så genom att hålla det luftigt och torrt ser du till att dessa inte trivs. Har du egen brunn eller bor i delar av landet med hög kalkhalt kan du dessutom behöva avkalka diskmaskinen oftare än normalt.

4. Se till att skölja disken innan du ställer in den i diskmaskinen

Kom ihåg att skrapa bort matrester ordentligt innan du sätter in det i maskinen. Även om det står att många maskiner idag klarar av mat och smuts kan det som inte skrapas eller sköljs bort sätta sig i systemet i maskinen. Om disken sköljs av för hand krävs dessutom mindre diskmedel, tänk därför återigen på det vi nämnde tidigare om att inte överdosera.

Har du en diskmaskin som krånglar? Kontakta oss på Hushållsservice Söderort eller skicka in en felanmälan så ser vi till att hjälpa dig på bästa sätt!

Vitvaruinstallation, reparation av vitvara eller vitvaruservice i Stockholm? Vi hjälper dig!