Diskmaskinsunderhåll

5 tips som förlänger din diskmaskins livslängd 

Diskmaskinen är en av de varor som kräver mest underhåll för att bibehålla dess funktion och resultat. Det viktigt att underhålla din maskin för att på så sätt förlänga diskmaskinens livslängd!

Tips 1. Rengöring diskmaskinens filter & spolarmar

Att rengöra diskmaskinens filter är viktigt. Här samlas matrester och ev små glasbitar mm av disk som får stötar vid insättning. Oftast finns det både ett grov och ett finfilter. Dessa skall rengöras med jämna mellanrum för att hålla smuts och matrester borta från cirkulationssystemet. Liksom filtren, kan tillstoppade spolarmar också ge ett sämre diskresultat. Ta för vana att även göra rent dessa från smuts och kalk för att undvika stopp eller motverka läckage från luckan (om spolarmarna sprutar vatten åt fel håll pga igensatta hål, kan vattnet sprutas mot luckan och på så sätt orsaka läckage).

Tips 2. Avkalka diskmaskinen

Avkalka maskinen om så skulle behövas, tex om du har egen brunn eller bor i delar av landet med hög kalkhalt i vattnet kan det behöva göras oftare än normalt.

Tips 3. Tänk på att använda rätt mängd diskmedel!

Diskmaskinstabletterna som finns är smarta och lätta att använda, men de kan inte dosera rätt mängd vilket gör att det är lätt att överdosera. Detta kan göra att det med tiden kan försämra diskresultatet i och med att systemet inte kan skölja bort alla diskmedelsrester. Det kan bildas en vit hinna på disken som många tror att det är kalkavlagringar eller slut på salt. Diskmedel i pulverform kan vara en bra lösning om liknande problem uppstår då dessa går att dosera själv.

Tips 4. Rengör diskmaskinen på hög temperatur 

Kör en tom maskin då och då på hög temperatur så kan maskinen se till att rengöra sig själv och sköljer då bort saker i systemet och kan undvika dålig lukt. Tänk på att alltid lämna diskmaskinsluckan öppen efter ett program för att motverka dålig lukt och mögeltillväxt. Bakterier och mögel frodas i fuktiga och varma miljöer.

Tips 5. Skölj din disk innan du ställer in den i diskmaskinen

Kom ihåg att krapa bort matrester ordentligt innan Ni sätter in det i maskinen. Allt som inte skrapas eller sköljs bort sätter sig i systemet i maskinen. Om disken fördiskas för hand krävs det mindre diskmedel också, tänk återigen på att inte överdosera.

Miljödiplom - Svensk miljöbas