Tvättmaskinsunderhåll

Regelbundet underhåll av din tvättmaskin förlänger livslängden och motverkar dålig lukt

1. För det första, följ doseringsanvisningarna och överdosera inte! Överdosering av tvättmedel kan förkorta livslängden på din maskin. När inte allt tvättmedel kan spolas bort sätts det fast i systemet, trumman och kring elementen och gör då att maskinen inte kan fungera som den ska. Tvätten kan dessutom få fläckar och risken för allergier ökar kraftigt.

2. Ta för vara att tvätta en tvätt med höga temperaturer ( 90 grader ) emellanåt ( utan kläder ) för att på så sätt lösa upp och spola bort tvättmedelsrester, mögelsporer och bakterier. Citronsyra kan hällas i tvättmedelsfacket för att hjälpa till att lösa upp rester i systemet och tillföra en god lukt.

3. Avkalka maskinen om så skulle behövas, tex om du har egen brunn eller bor i delar av landet med hög kalkhalt i vattnet/ hårt vatten kan det behöva göras oftare än normalt.

4. Låt luckan samt tvättmedelsfacket stå öppna efter avslutad tvätt. Då kan luft komma in i systemet och på så sätt motverka mögelpåväxt och på så sätt även motverka dålig luft. Bakterier och mögel älskar varma, mörka och fuktiga miljöer.

5. Har din maskin en sk gummibälg vid luckans öppning bör denna torkas rent kontinuerligt för att hålla smuts och tvättmedelsrester borta. Här är det lätt att ansamlingar bildas och bidrar även detta till dålig lukt. Kom ihåg att inte använda repande rengöringsmedel till detta, använd aldrig stålull och heller inga lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel som kan skada bälgens funktion.

6. Rengör tvättmedelsfacket. Dra ut det helt och rengör med varmt vatten och lite diskmedel. Tänk bara på att skölja rent noga så att inte handdiskmedel tillförs i maskinen ( då bildas kraftigt skum som kan sätta igen systemet på maskinen )

7. Rengör luddfiltret, eller nålfällan, regelbundet. Här samlas tex knappar och mynt som tvättats med kläderna. Dessa kan sedan samla på sig smuts och orsaka avloppsfel.

Miljödiplom - Svensk miljöbas